تور استانبول | ویژه نوروز 1401 | پرواز قشم ایر

تور استانبول | ویژه نوروز 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,320,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,280,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

ساعت رفت و برگشت پرواز: 19:45 به 14:30

نرخ کودک بدون تخت 7/000/000 تومان می باشد

تست رایگان PCR درب منزل

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

رفن 11 فروردین طبق پکیج

رفت 10 فروردین +400/000

26 اسفند 4و5و9 فروردین +900/000

رفت 27و28 اسفند و 8 فروردین +1/200/000

1و3و6و7 فروردین +1/600/000

زفت 29 اسفند و 2 فروردین +2/200/000

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz