تور استانبول | ویژه نوروز 1401 | پرواز قشم ایر

تور استانبول | ویژه نوروز 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,330,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,530,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,170,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,450,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

ساعت رفت و برگشت پرواز: 19:45 به 14:30

نرخ کودک بدون تخت 7/000/000 تومان می باشد

تست رایگان PCR درب منزل

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

رفت 11 فروردین طبق پکیج

رفت 9و10 فروردین +500/000

رفت 7و8 فروردین +1/200/000

رفت 26 اسفند و 3 فروردین +1/800/000

رفت 1و2و4و5و6 فروردین +2/300/000

زفت 28 اسفند +2/500/000

رفت 27و29 اسفند +3/000/000

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz