تور آنتالیا | ویژه نوروز | پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا | ویژه نوروز | پرواز سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,050,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,632,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,620,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,770,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,820,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,344,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 12.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان و نت می باشد .

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

- کد سلامت ورود به ترکیه (HESS CODE) الزامی است.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz