تور آنتالیا | ویژه نوروز | پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا | ویژه نوروز | پرواز سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,712,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,954,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,604,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,508,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,412,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,604,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,772,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,808,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,736,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,564,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,996,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,132,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,395,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,092,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,788,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,396,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,148,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,061,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,924,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,676,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,164,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,188,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,320,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,204,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,956,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,452,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,996,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,144,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,848,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,012,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,668,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,356,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,652,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,628,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,676,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,260,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,900,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس - 4 شب و 5 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 12.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد .

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

- کد سلامت ورود به ترکیه (HESS CODE) الزامی است.

28 و 29 اسفند

4 و 5 و 9 و 10 فروردین

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz