تور مشهد | ویژه اسفند 1400 | پرواز  آسمان - معراج- کیش ایر

تور مشهد | ویژه اسفند 1400 | پرواز آسمان - معراج- کیش ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,855,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,855,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,925,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,355,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,755,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت آسمان-معراج-کیش ایر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql