تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور

تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,145,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,355,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,885,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,755,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,265,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات :

استقبال فرودگاهی - پرواز رفت و برگشت ایرتور

توضیحات:

هتل های 3 ستاره:

29 اسفند +400

1 و 4 فروردین +650

2 و 3 فروردین +700

هتل های4 و 5 ستاره:

29 اسفند +1/000/000

1 و 4 فروردین +1/200/000

2 و 3 فروردین +1/300/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql