تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور و کیش ایر

تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور و کیش ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,955,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,455,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,255,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,555,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,555,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,955,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,555,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات :

استقبال فرودگاهی - پرواز رفت و برگشت ایرتور و کیش ایر 

توضیحات:

28 اسفند طبق پکیج

29 اسفند +600/000

5و6و8 فروردین +500/000

7  فروردین +300/000


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql