تور قشم | ویژه نوروز 1401 | پرواز آتا-قشم ایر -تابان

تور قشم | ویژه نوروز 1401 | پرواز آتا-قشم ایر -تابان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,655,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: استقبال فرودگاهی 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql