تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور و کیش ایر

تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور و کیش ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,755,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,255,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,965,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,755,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات :

استقبال فرودگاهی - پرواز رفت و برگشت ایرتور و کیش ایر 

توضیحات:

28 اسفند طبق پکیج

29 اسفند +600/000

5و6و8 فروردین +500/000

7 فروردین +300/000مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql