تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور و کیش ایر

تور کیش | ویژه نوروز 1401 | پرواز ایران ایر تور و کیش ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات :

استقبال فرودگاهی - پرواز رفت و برگشت ایرتور و کیش ایر 

توضیحات:

28 اسفند طبق پکیج

29 اسفند +600/000

5و6و8 فروردین +500/000

7  فروردین +300/000مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql