تور پوکت | ویژه نوروز  | پرواز قطر ایرویز

تور پوکت | ویژه نوروز | پرواز قطر ایرویز

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,545,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,905,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,465,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,945,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,645,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,945,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,435,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,435,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,055,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,355,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,755,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

توضیحات:

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. 

خدمات:

بلیط رفت و برگشت قطر ویزا بیمه تحت پوشش کرونا ترانسفر فرودگاهی اقامت در هتل سیمکارت اعتباری تایلند گشت شهری بییمه مسافرتی 2 تست PCR رایگان در پوکت

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql