تور دبی | ویژه نوروز 1401 | پرواز ماهان ایر

تور دبی | ویژه نوروز 1401 | پرواز ماهان ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
نفر اضافه
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
نفر اضافه
16,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
نفر اضافه
16,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,680,000 تومان
نفر اضافه
16,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,270,000 تومان
نفر اضافه
16,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,220,000 تومان
نفر اضافه
17,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
نفر اضافه
18,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
نفر اضافه
19,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,120,000 تومان
نفر اضافه
19,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,680,000 تومان
نفر اضافه
20,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,070,000 تومان
نفر اضافه
20,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,240,000 تومان
نفر اضافه
20,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,040,000 تومان
نفر اضافه
20,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,040,000 تومان
نفر اضافه
20,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,020,000 تومان
نفر اضافه
21,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,340,000 تومان
نفر اضافه
21,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,430,000 تومان
نفر اضافه
25,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,200,000 تومان
نفر اضافه
31,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
نفر اضافه
37,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز رفت و برگشت ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، ویزای توریستی،بیمه مسافرتی پوشش کرونا

- نرخ کودک بدون تخت 9/500/000 تومان است.    
- بیمه افراد بین 60 - 65 سال 15 درهم و بیمه افراد 65 - 80 سال 35 درهم جداگانه دریافت می شود.
- پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql