تور کیش | ویژه اسفند 1400 | پروازهای آتا- کیش ایر- معراج- ماهان

تور کیش | ویژه اسفند 1400 | پروازهای آتا- کیش ایر- معراج- ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات :

استقبال فرودگاهی

پرواز رفت:  آتا- کیش ایر- معراج - ماهان

پرواز برگشت:  آتا- کیش ایر- معراج - ماهان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql