تور دبی | ویژه نوروز 1401 | پرواز ماهان ایر

تور دبی | ویژه نوروز 1401 | پرواز ماهان ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
نفر اضافه
10,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
نفر اضافه
11,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
نفر اضافه
11,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
نفر اضافه
11,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,270,000 تومان
نفر اضافه
11,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
نفر اضافه
12,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,780,000 تومان
نفر اضافه
13,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,340,000 تومان
نفر اضافه
14,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,120,000 تومان
نفر اضافه
14,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,680,000 تومان
نفر اضافه
15,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,070,000 تومان
نفر اضافه
15,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,240,000 تومان
نفر اضافه
15,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,040,000 تومان
نفر اضافه
15,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,040,000 تومان
نفر اضافه
15,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,020,000 تومان
نفر اضافه
16,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
نفر اضافه
16,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,430,000 تومان
نفر اضافه
20,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,200,000 تومان
نفر اضافه
26,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
نفر اضافه
32,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز رفت و برگشت ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، ویزای توریستی،بیمه مسافرتی پوشش کرونا

- نرخ کودک بدون تخت 9/500/000 تومان است.    
- بیمه افراد بین 60 - 65 سال 15 درهم و بیمه افراد 65 - 80 سال 35 درهم جداگانه دریافت می شود.
- پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql