تور دبی | ویژه 10 فروردین | پرواز ماهان ایر

تور دبی | ویژه 10 فروردین | پرواز ماهان ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
نفر اضافه
11,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
نفر اضافه
12,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
نفر اضافه
12,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
نفر اضافه
12,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,770,000 تومان
نفر اضافه
13,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,720,000 تومان
نفر اضافه
14,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,280,000 تومان
نفر اضافه
14,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,840,000 تومان
نفر اضافه
15,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,620,000 تومان
نفر اضافه
16,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,180,000 تومان
نفر اضافه
16,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,570,000 تومان
نفر اضافه
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
نفر اضافه
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,540,000 تومان
نفر اضافه
17,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,540,000 تومان
نفر اضافه
17,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,520,000 تومان
نفر اضافه
17,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,840,000 تومان
نفر اضافه
18,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
نفر اضافه
21,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
نفر اضافه
28,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
نفر اضافه
33,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز رفت و برگشت ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، ویزای توریستی،بیمه مسافرتی پوشش کرونا

- نرخ کودک بدون تخت 9/500/000 تومان است.    
- بیمه افراد بین 60 - 65 سال 15 درهم و بیمه افراد 65 - 80 سال 35 درهم جداگانه دریافت می شود.
- پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql