تور استانبول | ویژه بهار 1401 | پرواز قشم ایر - ایران ایر

تور استانبول | ویژه بهار 1401 | پرواز قشم ایر - ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

نرخ کودک بدون تخت 4/800/000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر دو سال 590/000 تومان می‌باشد.

تست رایگان PCR درب منزل

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

رفت 4 اردیبهشت طبق پکیج

رفت 3 اردیبهشت   +700/000

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql