تور آنتالیا | ویژه 16 اردیبهشت | پرواز سان اکسپرس

تور آنتالیا | ویژه 16 اردیبهشت | پرواز سان اکسپرس

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس - 6شب و 7روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 7.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد.

- کد سلامت ورود به ترکیه (HESS CODE) الزامی است.

29 اسفند

1 و 7 و 8 فروردین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql