تور کیش | ویژه بهار 1401 | پرواز آتا،کیش ایر،کاسپین،ماهان

تور کیش | ویژه بهار 1401 | پرواز آتا،کیش ایر،کاسپین،ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات :

استقبال فرودگاهی - پرواز رفت و برگشت آتا،کیش ایر،کاسپین،ماهان

صبحانه، استقبال فرودگاهی ، صبحانه

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql