تور بانکوک | ویژه زمستان 1401

تور بانکوک | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
20,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
21,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
22,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران –بانکوک-تهران –7شب اقامت با سرویس ذکر شده – ترانسفر فرودگاهی یکطرفه
7 شب پاتایا-ویزا – بیمه نامه 50 هزار یورویی - دریافت  THAILAND PASS

ثبت نام تور تنها برای مسافرانی که هر 2 نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکانپذیر است

پکیج شامل :اقامت در هتلها به مدت 7 شب با سرویس ذکر شده+بیمه مسافرتی

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل-در خصوص واکسیناسیون میبایست از مدت واکسن دوم 50 روز گذشته باشد،کارت واکسن دیجیتال، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، تمکن مالی با مانده 50/000/000 تومانی -5 قطعه عکس 6*4

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql