تور تفلیس | ویژه خرداد 1401 | پرواز قشم ایر

تور تفلیس | ویژه خرداد 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
ECO
توضیحات : ECO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
ECO ROOM
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
ECO ROOM
توضیحات : ECO ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

توضیحات:

1. نرخ کودک زیر 2 سال 590/000 تومان و نرخ کودک بدون تخت 3/090/000 تومان است. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.     
3. کارت واکسن دو دوز (گذشت 141 روز از تزریق) و همراه داشتن تست PCR حدود 72 ساعت قبل پرواز برگشت الزامی است.  
4. پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت قشم ایر، اقامت هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql