تور باتومی | ویژه خرداد 1401 | پرواز قشم ایر

تور باتومی | ویژه خرداد 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
TILL 15 JUN
توضیحات : TILL 15 JUN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

توضیحات:

1. نرخ کودک زیر 2 سال 590/000 تومان و نرخ کودک بدون تخت 5/090/000 تومان است. 
2. مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.     
3. کارت واکسن دو دوز (گذشت 141 روز از تزریق) و همراه داشتن تست PCR حدود 72 ساعت قبل پرواز برگشت الزامی است.  
4. پرداخت 70 % از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می‌باشد.

خدمات:

پرواز رفت و برگشت قشم ایر، اقامت هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql