تور آنتالیا | ویژه 24و25و28 خرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 24و25و28 خرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql