تور آنتالیا | ویژه 7و8 تیر | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 7و8 تیر | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
184,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 9.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql