تور استانبول | ویژه تابستان 1401 | پرواز ماهان

تور استانبول | ویژه تابستان 1401 | پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

نرخ کودک بدون تخت 9/900/000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر دو سال 990/000 تومان می‌باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه جک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql