تور آنتالیا | ویژه 4 تیر | پرواز کرندون

تور آنتالیا | ویژه 4 تیر | پرواز کرندون

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,915,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,055,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,815,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,975,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,785,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,555,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
171,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,865,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql