تور آنتالیا | ویژه 10و11 تیر | پرواز کرندون

تور آنتالیا | ویژه 10و11 تیر | پرواز کرندون

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,605,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,365,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,215,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,245,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,185,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,305,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,385,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,775,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,945,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,435,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,585,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,805,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,865,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 11.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql