تور آنتالیا | ویژه 9و10و11 تیر | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 9و10و11 تیر | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql