تور آنتالیا | ویژه 17و18 تیر | پرواز کرندون

تور آنتالیا | ویژه 17و18 تیر | پرواز کرندون

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,675,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,675,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,225,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,765,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,205,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,105,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,525,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,205,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,515,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 7.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql