تور کیش | ویژه 10 تیر 1401| پرواز کیش ایر-ایران ایرتور-وارش-معراج

تور کیش | ویژه 10 تیر 1401| پرواز کیش ایر-ایران ایرتور-وارش-معراج

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,265,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,396,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,409,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,425,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,425,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,859,000 تومان
دوتخته ویلا
توضیحات : دوتخته ویلا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,975,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کابانا دوتخته
توضیحات : کابانا دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کابانا دوتخته
توضیحات : کابانا دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,325,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت کیش ایر-ایران ایرتور-وارش-معراج

استقبال فرودگاهی رایگان

گشت شهری رایگان

تخفیف تفریحات گردشگری

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql