تور باکو | ویژه تابستان 1401 | پرواز ایران ایر

تور باکو | ویژه تابستان 1401 | پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان

ویزای فرودگاه 40 دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد (اخذ ویزای الکترونیک عادی 40 دلار و فوری 65 دلار امکان پذیر می باشد)

اراِه کارت واکسن انگلیسی زبان دو دوز

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت افزایش نرخ ارز و عدم تسویه مابه التفاوت دریافت می گردد

نرخ نوزاد 1/500/000 تومان میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql