تور باکو | ویژه تابستان 1401 | پرواز ایران ایر

تور باکو | ویژه تابستان 1401 | پرواز ایران ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان

ویزای فرودگاه 40 دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد (اخذ ویزای الکترونیک عادی 40 دلار و فوری 65 دلار امکان پذیر می باشد)

اراِه کارت واکسن انگلیسی زبان دو دوز

پرداخت 70% مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت افزایش نرخ ارز و عدم تسویه مابه التفاوت دریافت می گردد

نرخ نوزاد 1/500/000 تومان میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql