تور آنتالیا | ویژه 30و31 تیر و 1 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 30و31 تیر و 1 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
189,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
184,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 8.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql