تور کیش | ویژه 11 تیر 1401| پرواز کیش ایر-ایران ایرتور-وارش-معراج

تور کیش | ویژه 11 تیر 1401| پرواز کیش ایر-ایران ایرتور-وارش-معراج

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,542,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,542,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,564,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,580,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,630,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,160,000 تومان
دوتخته ویلا
توضیحات : دوتخته ویلا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,360,000 تومان
کابانا دوتخته
توضیحات : کابانا دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
کابانا دوتخته
توضیحات : کابانا دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
دوتخته
توضیحات : دوتخته
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت کیش ایر-ایران ایرتور-وارش-معراج

استقبال فرودگاهی رایگان

گشت شهری رایگان

تخفیف تفریحات گردشگری

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql