تور بدروم | ویژه 17 تیر 1401 | پرواز فری برد

تور بدروم | ویژه 17 تیر 1401 | پرواز فری برد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,509,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
120,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
179,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم هواپیمای فریبرد -6 شب و 7 روز اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا )زیر 60 سال(-راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 12/990/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1/090/000 تومان و نت می باشد .

واکسیناسیون به صورت کامل ) 2 دوز ( + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql