تور بدروم | ویژه تابستان 1401 | پرواز فری برد

تور بدروم | ویژه تابستان 1401 | پرواز فری برد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
MYNDOS
توضیحات : MYNDOS
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
CLUB ROOM
توضیحات : CLUB ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,990,000 تومان
CLUB
توضیحات : CLUB
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم هواپیمای فریبرد -6 شب و 7 روز اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا )زیر 60 سال(-راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 14/990/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1/090/000 تومان و نت می باشد .

واکسیناسیون به صورت کامل ) 2 دوز ( + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql