تور بدروم | ویژه 10 تیر 1401 | پرواز فری برد

تور بدروم | ویژه 10 تیر 1401 | پرواز فری برد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
121,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
181,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم هواپیمای فریبرد -6 شب و 7 روز اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا )زیر 60 سال(-راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 11/990/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1/090/000 تومان و نت می باشد .

واکسیناسیون به صورت کامل ) 2 دوز ( + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql