تور آنتالیا | ویژه 23و24و25 تیر | پرواز کرندون

تور آنتالیا | ویژه 23و24و25 تیر | پرواز کرندون

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,535,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,645,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,955,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,445,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,515,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,515,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,505,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,835,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,755,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,165,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,055,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,155,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,485,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,865,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,365,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,845,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
190,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql