تور آنتالیا | ویژه 14و15و16و17و18 تیر 1401 | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 14و15و16و17و18 تیر 1401 | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
173,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
190,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql