تور بدروم | ویژه 16 تیر 1401 | پرواز آسمان

تور بدروم | ویژه 16 تیر 1401 | پرواز آسمان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
160,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت با پرواز آسمان -6 شب و 7 روز اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا )زیر 60 سال(-راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 8/490/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 990/000 تومان و نت می باشد .

واکسیناسیون به صورت کامل ) 2 دوز ( + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql