تور مسقط | ویژه پاییز 1401 | پرواز قشم ایر

تور مسقط | ویژه پاییز 1401 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
PLAZA
توضیحات : PLAZA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,390,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,680,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 5/800/000 تومان می باشد.

نرخ کودک زیر دو سال 800/000 تومان می‌باشد.

ویزا برای اتباع ایرانی به مدت 14 روز در عمان رایگان می باشد

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql