تور آنتالیا | ویژه 4و5و7و8 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 4و5و7و8 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
190,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 9.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql