تور آنتالیا | ویژه 11و12 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 11و12 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
194,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
189,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 13.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql