تور کوش آداسی | ویژه  1 مرداد | پرواز قشم ایر و آسمان

تور کوش آداسی | ویژه 1 مرداد | پرواز قشم ایر و آسمان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,620,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,010,000 تومان
SEASIDE VIEW
توضیحات : SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,200,000 تومان
SEASIDE VIEW
توضیحات : SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر و آسمان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 6/900/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 800/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql