تور پوکت | ویژه زمستان 1401

تور پوکت | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,560,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران –بانکوک-تهران – پرواز داخلی در مسیر بانکوک – پوکت – بانکوک - 7 شب اقامت با سرویس ذکر شده – ترانسفر فرودگاهی - ویزا – بیمه نامه 20 هزار یورویی - دریافت PASS THAILAND

ثبت نام تور تنها برای مسافرانی که هر 2 نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکانپذیر است  پکیج شامل :اقامت در هتلها به مدت 7 شب با سرویس ذکر شده+بیمه مسافرتی

مدارک الزم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل)در خصوص واکسیناسیون میبایست از مدت واکسن دوم 51 روز گذشته باشد(،کارت واکسن دیجیتال، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، تمکن مالی با مانده 1000000000 تومانی -5 قطعه عکس 6*4

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql