تور پوکت | ویژه زمستان 1401

تور پوکت | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,270,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,670,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,400,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,580,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,970,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,910,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,590,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,420,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,620,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,620,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران –بانکوک-تهران – پرواز داخلی در مسیر بانکوک – پوکت – بانکوک - 7 شب اقامت با سرویس ذکر شده – ترانسفر فرودگاهی - ویزا – بیمه نامه 20 هزار یورویی - دریافت PASS THAILAND

ثبت نام تور تنها برای مسافرانی که هر 2 نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکانپذیر است  پکیج شامل :اقامت در هتلها به مدت 7 شب با سرویس ذکر شده+بیمه مسافرتی

مدارک الزم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل)در خصوص واکسیناسیون میبایست از مدت واکسن دوم 51 روز گذشته باشد(،کارت واکسن دیجیتال، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، تمکن مالی با مانده 1000000000 تومانی -5 قطعه عکس 6*4

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz