تور آنتالیا | ویژه 13و14و15 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 13و14و15 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
196,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
191,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 15.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql