تور کوش آداسی | ویژه 5و6و8 مرداد | پرواز قشم ایر و آسمان

تور کوش آداسی | ویژه 5و6و8 مرداد | پرواز قشم ایر و آسمان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,130,000 تومان
SEAVEW
توضیحات : SEAVEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,720,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
5PAX
توضیحات : 5PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,320,000 تومان
SEASIDE VIEW
توضیحات : SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,710,000 تومان
SUP SEASIDE VIEW
توضیحات : SUP SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,710,000 تومان
BUNGALOW GARDENVIEW
توضیحات : BUNGALOW GARDENVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX
توضیحات : 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,900,000 تومان
ECONOMY ROOM
توضیحات : ECONOMY ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,900,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,300,000 تومان
SIDE SEAVIEW
توضیحات : SIDE SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,500,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,290,000 تومان
SEASIDE VIEW
توضیحات : SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر و آسمان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

6 مرداد +400/000

8 مرداد +600/000

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 7/400/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 800/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql