تور بدروم | ویژه 12و13و15 مرداد 1401 | پرواز قشم ایر و آسمان

تور بدروم | ویژه 12و13و15 مرداد 1401 | پرواز قشم ایر و آسمان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
CLUB ROOM
توضیحات : CLUB ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,950,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر و آسمان -6 شب و 7 روز اقامت در هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا )زیر 60 سال(-راهنمای فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 11/400/000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 800/000 تومان و نت می باشد .

واکسیناسیون به صورت کامل ) 2 دوز ( + سپری شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql