تور آنتالیا | ویژه 18و19و20و21و22 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 18و19و20و21و22 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
190,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 9.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql