تور آنتالیا | ویژه 6 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

تور آنتالیا | ویژه 6 مرداد | پرواز ترکیش ایرلاین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,095,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,095,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
191,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,495,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
186,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10.995.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql