تور کوش آداسی | ویژه 15 مرداد | پرواز قشم ایر و آسمان

تور کوش آداسی | ویژه 15 مرداد | پرواز قشم ایر و آسمان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان
SEAVEW
توضیحات : SEAVEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,720,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
5PAX
توضیحات : 5PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,520,000 تومان
SEASIDE VIEW
توضیحات : SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
4PAX
توضیحات : 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
ECONOMY ROOM
توضیحات : ECONOMY ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,720,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
SIDE SEAVIEW
توضیحات : SIDE SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
SEASIDE VIEW
توضیحات : SEASIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر و آسمان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 10/400/000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 800/000 تومان می باشد.

شرایط ورود به کشور ترکیه :
- واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپري شدن 15 روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی
- در صورت عدم دریافت واکسن همراه داشتن تست منفی کرونا الزامی می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql